Chia sẻ với các bạn kinh nghiệm làm kế toán lương cho các bạn mới bắt đầu làm kế toán lương

Làm công tác kế toán tiền lương không đơn giản như các bạn nghĩ cần đòi hỏi người làm kế toán hội tụ nhiều kỹ năng
Để có kinh nghiệm làm kế toán lương tốt kế toán cần biết những vấn đề sau:
 
Quỹ tiền lương là gì ?
Quỹ tiền lương của DN là toàn bộ tiền lương mà DN dùng để trả cho tất cả các loại lao động do DN trực tiếp quản lý và sử dụng. Đứng trên giác độ hạch toán, quỹ tiền lương được phân thành 2 loại : tiền lương chính và tiền lương phụ.
- Tiền lương chính : Là tiền lương trả cho người lao động được tính theo khối lượng công việc hoàn thành hoặc tính theo thời gian làm nhiệm vụ chính tại DN bao gồm : Tiền lương theo sản phẩm, tiền lương theo thời gian và các khoản phụ cấp kèm theo.
- Tiền lương phụ : Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian không làm việc tại DN nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như : tiền lương nghỉ phép, nghĩ lễ, nghĩ việc riêng nhưng được hưởng lương v.v...
 
Trước hết bạn cần biết công việc của một kế toán lương:
- Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động 
- Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
- Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). 
- Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
- Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
- Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
 
Để thuận lợi hơn cho các bạn tìm kiếm những vấn đề liên quan về lương, BHXH, BHYT các bạn cần biết các hàm Excel liên quan đến tính lương học hỏi kinh nghiệm làm kế toán lương trên excel
1. Các hàm về thời gian của Excel :
 
- Hàm Weeknum - cho biết hôm nay là tuần thứ mấy trong năm
 
- Hàm DATEDIF - tính số ngày từ hôm nay đến tương lai 
 
- Hiển thị Ngày, tháng, năm hiện hành
 
- Hàm Weekday - Tính ngày thuộc thứ mấy trong tuần
 
- Hàm NETWORKDAYS - Số ngày làm việc trong tháng
 
- Hàm WORKDAY - Số ngày làm việc trừ ngày lễ giữa 2 khoảng thời gian 
 
- Kết hợp giữa hàm DATE và hàm INT để thêm dấu "/" vào 1 dãy số để thành ngày tháng
 
- Công thức trả về ngày cuối tháng khác thứ 7, CN
 
- Đếm số ngày lẻ và chẵn trong 1 tháng bất kỳ
 
- Đếm xem có bao nhiêu ngày bất kỳ (1,2,...31 hay thứ 2, thứ 3,...CN) trong khoảng thời gian bất kỳ
 
- Xác định ngày nào khi biết đó là thứ mấy của tuần thứ bao nhiêu trong năm
 
- Công thức tính ngày cuối cùng trong tháng
 
- Công thức trả về ngày cuối tháng trước
 
- Công thức để tính tuổi
 
- Dịch ngày tháng năm ra chữ
 
2. Các hàm chuỗi, hàm đếm, hàm mảng để đếm tên NV: 
 
- Đếm số người có tên bắt đầu bằng chữ cái
 
- Hàm văn bản - Tách tên họ ra 2 cột khác nhau
 
- Đếm số ký tự xác định ở bất cứ vị trí nào của chuỗi có mặt trong một mảng 
 
3. Các hàm UDF, công thức tính lương, thưởng, trừ lương : 
 
- Hàm tính số giờ bị phạt do trễ giờ
 
- Trừ lương
 
- Hàm chấm công (1)
 
- Hàm chấm công (2)
 
- Hàm tính thuế TNCN
 
- Bảng kê tiền bằng Excel
 
- Giúp lập công tức theo dõi CN nghỉ chế độ
 
- Chấm công theo giờ trong XD
 
- Đếm số ngày nghỉ phép của NV
 
- Công thức tính ngày nghỉ hưu
 
- Tự động cập nhật vào Bảng chấm công khi có DS các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày làm việc của NV trong tháng
 
- Bảng chấm công
 
- Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ - Code nvson
 
- Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ - Code MrOkebap
 
- Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ - Code ThuNghi
 
- Tự điền dấu "/" vào khi nhập 1 chuỗi số có dạng ddmmyy 
 
- Tính ngày tháng tăng lương để xác định NV nào sắp đến hạn nâng lương ?
 
4. Sử dụng các công cụ nâng cao của Excel trong : 
 
- Quy đổi giữa lương Net và lương Gross bằng Goal Seek
 
Khai giảng thường các khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế tại trung tâm kế toán hà nội
Học xong làm được việc ngay
Liên hệ Ms Nhung: 0988 043 053

 

 

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn