Bảng cân đối kế toán không cân phải làm thế nào ?

Ngày 31/3 sắp đến mà bảng cân đối kế toán không cân ? Bạn đang rất lo lắng

bảng cân đối kế toán không cân

Ketoanhn xin mách một số tình huống hay gặp phải có thể giúp bạn khắc phục bảng cân đối kế toán không cân:

1. Khai báo tài khoản trong DBF-mau không trùng với tài khoản trong bảng cân đối phát sinh.
Trường hợp này thường rơi vào các chi tiêu sau:
- Phải thu nội bộ(tài khoản 136)
- Các khoản phải thu phải trả khác(1388,3388..)
Hầu như tất cả bảng cân đối kế toán của chương trình chuẩn khi áp dụng cho khách hàng đều sai ở các chỉ tiêu này.
Cách khắc phục: Dựa vào hệ thống tài khoản trong bảng cân đối phát sinh của khách hàng để khai báo lại các chỉ tiêu trong DBF-Mau

2. Chưa kết chuyển các bút toán khóa sổ cuối kỳ (5*, 6* ==> 9* ==> 4*)

3. Kết chuyển số dư sang năm sau bị lỗi.
- Tài khoản chi tiết là tài khoản công nợ nhưng tài khoản tổng hợp thì không phải là tài khoản công nợ.

4. Khi tài khoản 334 có số dư bên nợ và bên phần tài sản lấy lên số âm cũng dẫn đến bị lệch bảng cân đối kế toán không cân.
Cách khắc phục: Vào “Tạo mẫu báo cáo” check vào ” Chỉ lấy giá trị không âm” bên phần tài sản của tk 334.

Mời bạn tham gia khóa học báo cáo tài chính tại Trung tâm kế toán hà nội dạy trên 100% chứng từ thực tế học xong làm được việc ngay

Liên hệ Ms Nhung: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn