Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48 được bạn hành theo quyết định 48/2006/QĐ - BTC

Tài liệu dành cho các bạn đang theo khóa học báo cáo tài chính cần tìm và người đi làm 

Mẫu báo cáo tài chính bao gồm hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản và bảng báo cáo kết quả HĐKD

Tải mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48: Tải tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn