Tổng hợp tài liệu kế toán tiền lương chi tiết căn bản

Bộ giáo trình kế toán tiền lương này dành cho các bạn đang theo khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm

Tài liệu này hướng dẫn bạn cách hạch toán tiền lương yêu cầu các chứng từ sử dụng:

tài liệu kế toán tiền lương

 Chứng từ sử dụng:

- Bảng chấm công

- Bảng thống kê khối lượng sản phẩm

- Đơn giá tiền lương theo sản phẩm

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

- Hợp đồng giao khoán

- Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ

- Bảng lương đã phê duyệt

- Phiếu chi/ UNC trả lương

- Phiếu lương từng cá nhân

- Bảng tính thuế TNCN

- Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN

- Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng

Link tải tài liệu kế toán tiền lương: tải tại đây

Pass: ketoanhn.com

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn