Tải bộ tài liệu hoc kế toán excel chi tiết căn bản

Khi làm công việc kế toán thì công cụ Excel là một trong những công cụ không thế thiếu. Bởi làm việc kế toán trên excel các bạn sẽ hiểu bản chất kế toán. ketoanhn xin cung cấp cho các bạn bộ Tài liệu học kế toán excel được biên soạn đầy đủ dễ hiểu giúp các bạn có thể tự học Excel và tổ chức số liệu kế toán trên Excel.

học kế toán excel

Nội dung chính của bộ tài liệu học kế toán excel như sau:

Phần I. Kiến thức cơ bản về Excel

 1. Thao tác với bảng tính
 2. Sử dụng dữ liệu
 3. Định dạng dữ liệu
 4. Tìm kiếm và thay thế các dữ liệu
 5. Định dạng các Cell
 6. Làm việc với biểu đồ
 7. Kiểu dữ liệu
 8. Công thức và hàm
 9. Làm việc với cơ sở dữ liệu
 10. Các vấn đề khác

Phần II. Tổ chức số liệu kế toán trên Excel

 1. Sô nhật ký chung
 2. Bảng cân đối số phát sinh
 3. Sô cái tài khoản
 4. Sổ chi tiết tài khoản
 5. Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ phải thu, phải trả

Để tải liệu các bạn: Tải tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn