Trường hợp ghi sai hóa đơn và cách sửa

Việc ghi sai hóa đơn là chuyện mà kế toán thường xuyên hay mắc phải vậy cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé

Có 3 trường hợp ghi sai hóa đơn

Trường hợp 1 (TH1):  Hóa đơn viết sai.

Trường hợp 2 (TH2): Hóa đơn đã xé rời.

Trường hợp 3 (TH3): Viết sai thuế suất, thuế giá trị gia tăng.

 

Giải quyết TH1: Với những hóa đơn, kế toán viên "nhỡ tay" viết sai cần hủy bỏ thì phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên. Kế toán cần biết khuyên các bạn tuyệt đối không được xé rời tờ hóa đơn khỏi quyển hóa đơn. Kế toán phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số hủy bỏ với cơ quan thuế (tờ hóa đơn này được thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ở cột số tổn thất khác).

 

Giải quyết TH2: Với những hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho  người mua. Sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì:

Hai bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai.

Thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn. Đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới "thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn hủy bỏ.

Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.

 

Giải quyết TH3: Kế toán viên viết sai thuế suất, thuế giá trị gia tăng.

Hai bên lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trong biên bản điều chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân, giá thanh toán, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn.

Bên bán lập hóa đơn GTGT bổ sung thuế suất, tiền thuế và ghi rõ trên tờ hóa đơn là:"Số thuế GTGT ghi bổ sung (hoặc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT) của hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng…    năm… của tờ hóa đơn ghi sai và theo biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày… tháng… năm".

Để tránh các trường hợp không đáng có xảy ra kế toán hà nội khai giảng các lớp học kế toán thực tế nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng kinh nghiệm thực tế

Mọi chi tiết liên hệ

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn