HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTKK 3.1.4

Nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.3 sang phần mềm HTKK 3.1.4 

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.4

Để đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng phần mềm HTKK 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC, bao gồm:

+ Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN

+ Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTGT

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [29] trên tờ khai 07/KK-TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đồng thời cho phép sửa giá trị này trong trường hợp cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế từ 01/7/2012 đến hết 31/12/2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BT

Link download phần mềm HTKK 3.1.4http://www.mediafire.com/?8dkuy6biehv9rxr

Link hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.1.4http://www.mediafire.com/view/?3q2mye5r5qb9amu

Hướng dẫn kê khai thuế trên phần mềm HTKK 3.1.4 các bạn tham gia:  Khóa học kế toán thuế

Cần thuê dịch vụ kế toán thuế các bạn liên hệ Ms.Nhung 

Tel: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn