Tổng hợp tất cả các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án cho các bạn

Bộ 91 câu hỏi bao gồm các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau giúp các bạn giải quyết các thắc mắc và ngày càng tự tin trong công việc kế toán

Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ một số câu hỏi:

c1: Trong năm 2009 Công ty đã có các tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, Cuối năm quyết toán xử lý số thuế TNDN chênh lệch tăng hoặc giảm sau quyết toán như thế nào?

c2:  Khi doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm XH, BHYT cho người lao động theo hợp đồng lao động thì chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?

 Nếu trong hợp đồng lao động có ghi rõ mức phụ cấp trả hàng tháng cho người lao động thì các khoản phụ cấp đó có được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
 
c3: Theo phương án trồng rừng và quản lý rừng bền vững của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 2 năm đầu. Nhưng đến năm 2009 thực hiện thì cơ quan thuế trả lời là không được miễn, giảm. Như vậy Công ty được miễn, giảm hay không?
 
Link download bộ câu hỏi tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệpTình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn