Các bạn đang cần tìm tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu

Tài liệu học kế toán thuế
Bộ tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu các bạn sẽ được trang bị các phần sau:
• Hiểu được thuế xuất nhập khẩu là gì. Mục đích ý nghĩa của việc ban hành thuế  xuất nhập khẩu?.
• Tại sao nói thuế  xuất nhập khẩu là thuế gián thu?.
• Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu.
• Nắm được quy trình kê khai nộp thuế xuất nhập khẩu.
• Nắm được cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai thuế xuất nhập khẩu.
• Nắm được căn cứ tình thuế  xuất nhập khẩu.
• Nắm được phương pháp xác định thuế xuất nhập khẩu phải nộp?.
• Nắm được phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.
• Nắm được phương pháp hạch toán thuế  xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp?.
Link download tài liệu học kế toán thuế :  Tải tại đây
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn