Có câu hỏi của bạn học viên: Anh ơi Có thể làm kế toán trưởng cho nhiều công ty được không ?

Trả lời câu hỏi Có thể làm kế toán trưởng cho nhiều công ty ?

Theo quy định của bộ luật Lao Động, người lao động cùng một lúc có thể giao kết hợp đồng lao động với hai hoặc nhiều đơn vị sử dụng lao động với điều kiện phải đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm và nội dung giao kết.

Như vậy, người làm công tác Kế toán trưởng cũng có thể cùng một lúc đảm nhiệm nhiều vị trí chức danh kế toán trưởng của nhiều đơn vị với điều kiện thực hiện đầy đủ trách nhiệm và chức năng của kế toán trưởng như đã giao kết.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn