Khi đăng ký làm đại lý thuế doanh nghiệp cần biết các điều kiện sau:

Mới đây BTC ban hành thông tư 117 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đối tượng áp dụng: Điều kiện đăng ký làm đại lý thuế

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm đại lý Thuế;

- Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế;

- Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.

đại lý thuế

Công ty Cp hỗ trợ doanh nghiệp hà nội là một trong những công ty chuyên làm dịch vụ kế toán thuế uy tín tại hà nội

Ngoài ra, TT cũng chỉ rõ quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế; điều kiện làm đại lý thuế; hồ sơ, thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế; quản lý hoạt động hành nghề của đại lý thuế; tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; vấn đề khen thưởng và xử lý vi phạm làm thủ tục Thuế.

Điều kiện để làm Đại lý thuế như sau:

- Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Điều kiện để dự thi lấy chứng chỉ hành nghề thuế như sau: Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế) và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ hai (02) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Còn nhiều nội dung khác về dịch vụ Thủ tục Thuế được hướng dẫn trong Thông tư 117/2012/TT-BTC. Thông tư này sẽ thay thế TT số 28/2008/TT-BTC trước đó. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2012.

Theo dao tao ke toan

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn