Không cho phép doanh nghiệp nợ thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là thuế do người tiêu dùng nộp, doanh nghiệp chỉ thu hộ nên thu xong phải nộp cho Nhà nước ngay.
Tuổi trẻ cho biết, Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiến nghị UBND tỉnh này xử lý việc nợ thuế giá trị gia tăng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Tổng Cục thuế, việc huyện Thạnh Phú và tỉnh Bến Tre thống nhất cho doanh nghiệp này nợ nhiều tỉ đồng thuế giá trị gia tăng trong thời gian dài là vi phạm pháp luật.
 
Thuế giá trị gia tăng là thuế do người tiêu dùng nộp, doanh nghiệp chỉ thu hộ nên thu xong phải nộp cho Nhà nước ngay.
 
Tổng cục Thuế cho biết chỉ có các trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định mới được nợ thuế giá trị gia tăng. Cấp huyện và tỉnh không tự quyết được vấn đề này.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn