Sau đây là bộ tài liệu Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng

Để giúp người nộp thuế hiểu cụ thể hơn về Luật Quản lý thuế, Chính phủ đã ban hành nghị đinh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 60/2007TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
 
Với mục tiêu giúp người nộp thuế hiểu và dễ dàng hơn trong việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng
Bộ tài liệu Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng gồm 2 phần:
Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp: Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng
- Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế: Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn