Bạn đang cần tìm lớp Hướng dẫn làm báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế ?

- Bạn muốn lên được báo cáo tài chính ?
- Bạn muốn có những kỹ năng và thủ thuật về kế toán như kê khai, quyết toán, báo cáo thuế, BCTC, kỹ năng thực hành kế toán máy trên các phần mềm hỗ trợ Fast, Misa…?