Công việc định kỳ của một kế toán thuế

Bạn đang là một kế toán thuế tại doanh nghiệp.

Vậy công việc định kỳ của một kế toán thuế hàng tháng làm là gì? 

cong viec cua mot ke toan thue can lam

Sau đây là các công việc chính của một kế toán thuế:

1.Chậm nhất ngày 20 hàng tháng công việc của kế toán thuế là gì?

- Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng  sử dụng hóa đơn(đầu vào và đầu ra) của doanh nghiệp trong tháng vừa qua. Hóa đơn đầu ra phải kê ngay, hóa đơn đầu vào muốn được khấu trừ thuế GTGT thì thời điểm kê khai không được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT đó

2. Chậm nhất ngày 20 hàng tháng công việc của kế toán thuế là gì?

- Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý Vừa qua

3. Chậm nhất ngày 31/3 hàng năm,công việc của kế toán là gì?

- Nộp báo cáo tài chính của năm vừa qua

Nguồn: Đào tạo kế toán

Bạn chưa biết làm kế toán thuế ? bạn muốn nâng cao trình độ để đảm nhận tốt hơn công việc kế toán thuế

mời bạn tham khảo thêm >> Lớp học kế toán thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn