Báo cáo tài chính cần làm những gì?

Bạn đang chuẩn bị làm báo cáo tài chính hay bạn chưa biết làm báo cáo tài chính?

Câu hỏi đặt ra: Báo cáo tài chính cần làm những gì? Và phải làm như nào?
Sau đây là các bước lên báo cáo tài chính:
 
Bước 1. Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán
- Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao.
- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán
- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
- Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm
- Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi
- Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá
- Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC...theo quy định
- Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
- Lập sổ cái các tài khoản kế toán
- Lập sổ nhật ký chung
- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
 
Bước 2. Lập báo cáo tài chính - Quyết toán thuế
- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn
 
Bước 3. Hoàn thiện báo cáo tài chính
- In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan
- Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp
- Nộp Báo cáo tại cơ quan thuế
- Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính
- kết thúc quy trình làm việc
 
Bước 4: Giải trình số liệu và tham gia quyết toán thuế
 
-------------
Khai giảng thường xuyên các lớp học báo cáo tài chính thực hành trên chứng từ thực tế 
LH: 0973926160(Ms Nhung)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn