Hỗ trợ kê khai thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2012

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2012

Chuẩn bị cho kỳ quyết toán thuế TNCN, TNDN ngày 15/1/2013, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 187/TCT-CNTT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012
Phần mềm HTKK 3.2.1 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.2.1 mới nhất

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) về việc kê khai đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, xử lý quyết toán thuế TNCN năm 2013 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.1.0
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế gtgt năm 2013

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế gtgt năm 2013

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ.
12