Hỏi đáp kế toán

Hàng hoá khuyến mại của Công ty có phải tính thuế GTGT không

Hàng hoá khuyến mại của Công ty có phải tính thuế GTGT không

Hàng hoá khuyến mại của Công ty có phải tính thuế GTGT không? Khi xuất hoá đơn lập như thế nào?
Tình huống về thuế thu nhập cá nhân

Tình huống về thuế thu nhập cá nhân

Các bạn đang thắc các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân(TNCN). Bộ 82 câu hỏi tình huống thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và tự tin hơn trong công việc kế toán
Tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN)

Tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN)

Bộ 91 câu hỏi bao gồm các tính huống về thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau giúp các bạn giải quyết các thắc mắc và ngày càng tự tin trong công việc kế toán
Ý nghĩa và cách hạch toán với tài khoản 111

Ý nghĩa và cách hạch toán với tài khoản 111

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.
Ý nghĩa và các hạch toán với tài khoản 113

Ý nghĩa và các hạch toán với tài khoản 113

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, trả
Viết hóa đơn sai tên công ty

Viết hóa đơn sai tên công ty

Căn cứ điểm 2 điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
Xử lý bán hàng không lập hóa đơn

Xử lý bán hàng không lập hóa đơn

Điều 14 Nghị định số 98/2007/CP ngày 7/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính Thuế qui định:
Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp

Theo quy định tại Thông tư số 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục mua hoá đơn
Cách tính tiền lương hưởng trợ cấp thai sản

Cách tính tiền lương hưởng trợ cấp thai sản

cho tôi hỏi khi nghỉ sinh con thì tiền lương hưởng trợ cấp thai sản tính như thế nào?
12