Kế toán kiểm toán

Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Việc khai hải quan và cách ghi trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai hàng hóa xuất khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu và phiếu ghi kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan được hướng dẫn tại các phụ lục ban hành
Hướng dẫn về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT tháng 4,5,6 năm 2012

Hướng dẫn về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT tháng 4,5,6 năm 2012

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế..
Tải file quản lý hợp đồng bằng excel

Tải file quản lý hợp đồng bằng excel

Tải ngay file quản lý hợp đồng bằng excel sử dụng trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh quản lý việc thực hiện các hợp đồng (mua và bán)
Vi phạm hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ xử phạt như nào

Vi phạm hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ xử phạt như nào

Vi phạm hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ xử phạt như nào
Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu, phải trả

Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu, phải trả

Để hạch toán các khoản phải thu, phải trả của đơn vị một cách chính xác đòi hỏi kế toán phải nắm vững tình hình hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị mình
Các nghiệp vụ kế toán đối với tiền mặt tại quỹ

Các nghiệp vụ kế toán đối với tiền mặt tại quỹ

Các nghiệp vụ kế toán đối với tiền mặt tại quỹ: - Rút tiền gửi NH về quỹ tiền mặt - Thu hồi các khoản đầu tư tài chính
Lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán

Không yêu cầu phải nắm vững từng nghiệp vụ chi tiết mà chỉ cần nắm vững được quy trình hạch toán, vẫn có thể cho ra được báo cáo chính xác. Điều này rất hữu ích đối với các kế toán viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ.
Doanh nghiệp ‘méo mặt’ vì quy định xử lý hóa đơn thừa

Doanh nghiệp ‘méo mặt’ vì quy định xử lý hóa đơn thừa

Cơ quan thuế vừa bất ngờ hướng dẫn nếu doanh nghiệp dùng không hết số lượng hóa đơn tự in đã phát hành thì cuối năm phải thông báo hủy
Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ thuế ban đầu

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ thuế ban đầu

Là nhân viên kế toán mới bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm nếu chúng ta vào làm việc tại 01 DN đã hoạt động được 1 thời gian, tất cả quy trình thủ tục đều sẵn sàng thì chúng ta cứ tiếp tục những quy trình còn dang dở nên sẽ chẳng bao giờ biết được những gì bắt đầu (từ khi mới thành lập).
sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị là gì?

sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị là gì?

sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị là gì? sự khác biệt giữa các tài khoản phải trả và các khoản phải thu là gì?
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng có lợi ích gì

Dịch vụ kê khai thuế qua mạng có lợi ích gì

Dịch vụ khai thuế qua mạng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, giảm áp lực cho ngành thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội
Cục Thuế Hà Nội: Tập huấn chính sách thuế cho 700 DN mới thành lập

Cục Thuế Hà Nội: Tập huấn chính sách thuế cho 700 DN mới thành lập

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, hiện nay trên địa bàn Thủ Đô có trên 80.000 DN, trên 100.000 hộ kinh doanh cùng 1 triệu cá nhân có mã số thuế đang thực hiện nghĩa vụ với NSNN.
Nghị Quyết 13 Về Việc Gia Hạn Nộp Thuế Cho Doanh Nghiệp 2012

Nghị Quyết 13 Về Việc Gia Hạn Nộp Thuế Cho Doanh Nghiệp 2012

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Chính thức ban hành nghị định giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Chính thức ban hành nghị định giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
1234