Tài liệu hay

Chi phí hợp lệ tính thuế TNDN

Chi phí hợp lệ tính thuế TNDN

Anh chị có thể tư vấn cho em biết các điều kiện để được coi là chi phí hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp và cho ví dụ được không ?
Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán chi tiết

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán chi tiết

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán chi tiết
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng do Chi cục thuế phát hành: (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Trường hợp ghi sai thuế suất thuế gtgt

Trường hợp ghi sai thuế suất thuế gtgt

Trường hợp ghi sai thuế suất thuế gtgt cần phải xử lý như thế nào ?
Hạch toán giá thành dịch vụ vào tài khoản nào

Hạch toán giá thành dịch vụ vào tài khoản nào

Hướng dẫn cách hạch toán giá thành dịch vụ
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

Bộ bài tập nguyên lý kế toán có lời giải bao gồm các bài tập định khoản giúp các bạn làm tốt môn nguyên lý kế toán trong kỳ thi sắp tới
Bài tập hệ thống thông tin kế toán

Bài tập hệ thống thông tin kế toán

Tải các bộ bài tập hệ thống thông tin kế toán
Sinh viên khi đi thực tập cần chuẩn bị những gì

Sinh viên khi đi thực tập cần chuẩn bị những gì

hi các bạn có cơ hội để thực tập tại nơi đúng chuyên ngành các bạn nên chớp lấy cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước ở cơ quan đó
Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn GTGT

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn GTGT

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp
Phương pháp xác định đơn giá để áp tính thuế tài nguyên hiện nay

Phương pháp xác định đơn giá để áp tính thuế tài nguyên hiện nay

Phương pháp xác định đơn giá để áp tính thuế tài nguyên hiện nay
Đề nghị nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng cho đại lý thuế

Đề nghị nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng cho đại lý thuế

Đề nghị nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng cho đại lý thuế
Đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2013 như thế nào

Đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2013 như thế nào

Đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2013 như thế nào
Tài liệu kế toán tiền lương

Tài liệu kế toán tiền lương

Tổng hợp tài liệu kế toán tiền lương chi tiết căn bản
Trường hợp ghi sai hóa đơn

Trường hợp ghi sai hóa đơn

Việc ghi sai hóa đơn là chuyện mà kế toán thường xuyên hay mắc phải vậy cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé
Chuẩn mực kế toán 01: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực kế toán 01: Chuẩn mực chung

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm:
Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Báo cáo thực tập kế toán bán hàng

Báo cáo thực tập kế toán bán hàng

ketoanhn xin chia sẻ báo cáo thực tập kế toán bán hàng cho sinh viên năm cuối
Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Mẫu báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may cho các bạn sinh viên năm cuối
Hướng dẫn cách ghi phiếu xuất kho

Hướng dẫn cách ghi phiếu xuất kho

Hướng dẫn cách ghi phiếu xuất kho