Tài liệu hay

Quy định về thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế năm 2013

Quy định về thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế năm 2013

Quy định về thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế năm 2013 của thông tư 156
Quy trình ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ

Quy trình ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký - Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan
Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính
Hướng dẫn cách ghi hóa đơn

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn

Tên loại hoá đơn: Gồm: Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng; Hoá đơn xuất khẩu; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý; tem; vé; thẻ.
Cách hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu

Cách hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu

Cuối kỳ kế toán, nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của nguyên vật liệu nhỏ hơn giá gốc thì doanh nghiệp phải tiến hành lập dự phòng giảm giá cho số vật liệu đó.
Chuẩn mực kế toán 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Chuẩn mực kế toán 05: BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bất động sản đầu tư
Phân bổ công cụ dụng cụ trong kế toán

Phân bổ công cụ dụng cụ trong kế toán

Thắc mắc phân bổ công cụ dụng cụ trong kế toán
Quy trình hạch toán thuế TNDN tại công ty

Quy trình hạch toán thuế TNDN tại công ty

Quy trình hạch toán thuế TNDN tại công ty
Doanh nghiệp cần xác định thời điểm kê khai thuế gtgt theo thông tư 156

Doanh nghiệp cần xác định thời điểm kê khai thuế gtgt theo thông tư 156

Doanh nghiệp cần xác định thời điểm kê khai thuế gtgt theo thông tư 156 và việc xác định này như nào trong từng ví dụ cụ thể sau sẽ hướng dẫn các bạn
Tài liệu kế toán tài sản cố định

Tài liệu kế toán tài sản cố định

Bạn đang cần tìm tài liệu kế toán tài sản cố định
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp

Bạn đang cần tìm giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp Đây là bài giảng chi tiết trong giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp
Bài tập kế toán tài chính có đáp án

Bài tập kế toán tài chính có đáp án

Phần 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Đây là báo cáo thực tập kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM
Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa

Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa

Các bạn sinh viên năm cuối học kế toán ở các trường đại học, trung cấp, cao đẳng chuẩn bị ra trường đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập
Kế toán doanh nghiệp mới thành lập phải làm những gì

Kế toán doanh nghiệp mới thành lập phải làm những gì

Bạn mới làm kế toán cho một doanh nghiệp mới thành lập bạn đang băn khoăn không biết phải làm những việc gì ?
Mẫu báo cáo tài chính theo quyết đinh 48

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết đinh 48

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48 được bạn hành theo quyết định 48/2006/QĐ - BTC
Thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thuế giá trị gia tăng đầu vào: Là tổng số thuế ghi trên Hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ
Tổng hợp các thông tư về hóa đơn chứng từ mới nhất năm 2014

Tổng hợp các thông tư về hóa đơn chứng từ mới nhất năm 2014

Tổng hợp các văn bản nghị định thông tư về hóa đơn chứng từ mới nhất năm 2014 của tổng cục thuế ban hành
Chuẩn mực kế toán 04: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực kế toán 04: Tài sản cố định vô hình

ục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình,
Bài tập kế toán tài chính 2 có lời giải

Bài tập kế toán tài chính 2 có lời giải

Tổng hợp bài tập kế toán tài chính 2 có lời giải chi tiết