Đào tạo kế toán

Khóa kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính trên chứng từ của công ty bạn

Khóa kỹ năng lập và phân tích báo cáo tài chính trên chứng từ của công ty bạn

Khi cầm trên tay bản báo cáo tài chính để đặt bút ký nhưng không biết kế toán làm đúng hay sai, bạn muốn biết những lỗi hay mắc phải khi quyết toán bị cơ quan thuế soi.
Lớp học kế toán thực tế. Dạy bạn thành nghề

Lớp học kế toán thực tế. Dạy bạn thành nghề

Bạn muốn nắm vững thành thạo các kỹ năng thủ thuật về kế toán như kê khai, quyết toán,báo cáo thuế, ghi sổ, lập BCTC, thủ thuật cân đối lãi lỗ trên chứng từ thực tế, kỹ năng thực hành kế toán máy trên các phần mềm hỗ trợ: EXCEL , FAST, MISA,BRAVO…một cách nhanh nhất ! hiệu quả nhất !